Manicure Japo?ski

Koniec z rozdwajaniem si? paznokci!

REWELACYJNIE poprawia wygl?d oraz kondycj? p?ytki paznokcia. Paznokcie staj? si? nie tylko od?ywione ale i zyskuj? niepowtarzalny wygl?d, b?yszcz? mieni?c si? kolorami japo?skiej per?y.

Dla kogo:

Polecane dla osób z rozdwajaj?cymi si?, s?abymi, kruchymi i pozbawionymi blasku paznokciami.

Opis zabiegu:

Zabieg polega na od?ywieniu paznokci poprzez na?o?enie substancji od?ywczych zawieraj?cych witaminy, krzemionk?, wosk pszczeli oraz uzyskaniu blasku dzi?ki pudrowi, wcieranemu po zaaplikowaniu pasty.

Zabieg manicure japo?skiego polecamy przeprowadzi? po zabiegu klasycznego manicure.

Po zabiegu:

Efekty s? widoczne ju? po jednym zabiegu. Naprawd? skuteczna b?dzie jednak sesja sk?adaj?ca si? z dwóch lub trzech zabiegów powtarzanych w odst?pach trzytygodniowych. W ten sposób zagwarantujemy p?ytce naszych paznokci regularne od?ywianie i sprawimy, ?e korzystne zmiany b?d? widoczne jeszcze przez d?ugi czas.

Czas trwania: 30 minut

Koszt zabiegu: 40z?

manicure japo?ski active kosmetyka wroc?aw 2