Przek?uwanie uszu:

Opis zabiegu:

Przek?uwamy p?atki uszu za pomoc? specjalnego urz?dzenia, które  jednym ruchem pozwala umie?ci? kolczyk w wybranym miejscu wraz z jego zapi?ciem. Kolczyki wykonane s? ze stali chirurgicznej, bezniklowej. Zabieg odbywa si? w sterylnych warunkach by ograniczy? ryzyko infekcji.

Po zabiegu:

Miejsce przek?ucia wci?? jest wra?liwe. Klient otrzymuje zalecenia piel?gnacji domowej.

Czas trwania: 30 min

Koszt zabiegu: 45 z?

kosmetyka active przek?ówanie uszu dzieci wroc?aw