Henna brwi i rz?s

Przed zabiegiem:

Henna przeznaczona jest dla osób, które pragn? poprawi? wyrazisto?? swoich brwi i rz?s oraz oprawy oczu
Kolor brwi mo?na poprawia? co dwa tygodnie - osobi?cie proponuj? aby nie cz??ciej ni? raz w miesi?cu. Rz?sy nie wymagaj? tak cz?stego farbowania.

Opis zabiegu:

Wykonujemy henn? zarówno ?elow? jak i proszkow? w kolorach: czarnym, br?zowym, granatowym lub grafitowym.

Czas trwania: ok 30 min

Koszt zabiegu: 15-35 z?Regulacja brwi

Przed zabiegiem:

Kszta?t brwi jest bardzo wa?ny dla wyrazu twarzy.  Dobrze dobrany poprawi w znacznym stopniu wygl?d twarzy, sprawi ?e twarz i spojrzenie stan? si? bardziej wyraziste. Zabieg skierowany zarówno dla kobiet jak i m??czyzn.

Opis zabiegu:

Regulujemy kszta?t brwi za pomoc? p?sety lub wosku. Zabieg mo?emy po??czy? z henn?. Dzi?ki temu spojrzenie nabierze podwójnej wyrazisto?ci.

Czas trwania: 15 min

Koszt zabiegu: 15 z?