Je?li chcesz sprawi? rado?? bliskiej Ci osobie, mamie, przyjació?ce, bratu?

Gdy nie masz pomys?u na prezent a chcesz ?eby by? wyj?tkowy.

Proponujemy karnety upominkowe, dost?pne w dwóch wariantach aby w pe?ni dostosowa? si? do Twoich potrzeb:


1. Karnet na okre?lony zabieg kosmetyczny (np. zabieg piel?gnacyjny twarzy)

2. Karnet z okre?lon? kwot? do wykorzystania (np. 100 z?)

Karnet mo?na zamówi? bezpo?rednio w Gabinecie, Recepcji Klubu Active lub telefonicznie.