krem streamcream active kosmetyka wroc?aw 20

Krem parowy STREAMCREAM

Produkcja kremu STREAMCREAM opiera si? na wyj?tkowym procesie polegaj?cym na zastosowaniu pary wodnej (z ang. steam), dzi?ki któremu powstaje naturalnie skuteczna, lekka w konsystencji emulsja, któr? twoja skóra natychmiast przyswaja.

Wi?kszo?? kremów powstaje na bazie z?o?onych cz?steczek po??czonych z sob? w procesie emulgacji. Problem polega jednak na tym, ?e cz?steczki te pozostaj? na powierzchni skóry, nie wnikaj?c w jej g??bsze warstwy. Pomimo dobrego pierwszego wra?enia, nie dotrzymuj? swoich obietnic.

To w?a?nie unikalny proces z wykorzystaniem pary wodnej stosowany do produkcji STEAMCREAM sprawia, ?e krem ten staje si? znacznie bardziej skuteczny w kontakcie ze skór?. Si?a strumienia pary natychmiast ??czy sk?adniki produktu - utrzymuj?c je razem w bardzo ?agodnej i p?ynnej emulsji. Z chwil? kiedy krem dotyka twojej skóry, naturalnie nawil?aj?ce sk?adniki wraz z czystymi i ?agodz?cymi olejkami eterycznymi zostaj? natychmiast uwolnione z lekkiej emulsji, dzi?ki czemu z ?atwo?ci? wsi?kaj? przez powierzchni? skóry, b?yskawicznie docieraj?c do tych miejsc, gdzie s? najbardziej potrzebne. Twoja skóra pozostaje intensywnie nawil?ona i bardziej mi?kka na d?u?ej.

Opieraj?c si? na tak prostych procesach mo?na by?o zainwestowa? w naturalne sk?adniki, takie jak woda z kwiatu pomara?czy, owies i gliceryna pochodzenia ro?linnego, które cudownie nawodni? twoj? skór?. Z kolei olejek migda?owy i olejek jojoba wraz z nawil?aj?cym mas?em kakaowym zmi?kcz? powierzchni? twojej skóry.

STEAMCREAM produkowany jest r?cznie w Wielkiej Brytanii i Japonii ze ?wie?ych sk?adników o mo?liwym do ?ledzenia pochodzeniu. Krem zapewnia niezwykle intensywne nawil?enie, natychmiast wsi?ka w g??b skóry i o?ywia j?. Dzi?ki niemu twoja skóra staje si? naturalnie pi?kna.

Atrakcyjne, ekologiczne opakowania, nale??ce do limitowanej serii, zosta?y zaprojektowane przez projektantów specjalnie dla STREAMCREAM. Nie czekaj a? twoje ulubione opakowania zostan? wyprzedane, kup je ju? dzi?!

Po zu?yciu twojego kremu STEAMCREAM, zachowaj pude?eczko i wykorzystaj je do przechowywania ró?nych rzeczy, po czym odwied? nas ponownie, aby sprawdzi? nasze nowo?ci.

STEAMCREAM  to prawdziwy zwyci?zca. Zdoby? nagrod? brytyjskiej organizacji CEW dla Najlepszej Nowo?ci do Codziennej Piel?gnacji Skóry oraz Nagrod? Pure Beauty (Samo Pi?kno) dla Najlepszego Projektu i Opakowania.

Wypróbuj, a zrozumiesz dlaczego!


r?kawiczki i skarpetki nawil?aj?ce

Skarpety i r?kawiczki nawil?aj?ce

Skarpety i r?kawiczki s? nas?czone od?ywczymi naturalnymi olejkami (olejek jojoba, lawendowy, witamina E, olejek z oliwy), które powoli i stopniowo uwalniaj? swoje w?a?ciwo?ci lecznicze.

Mi?kkie i puszyste w dotyku, wygodne i komfortowe w u?yciu.

Wystarczy nosi? je 20 minut dziennie, by skóra sta?a si? g?adka i nawil?ona.
Doskonale odpr??aj? i rozlu?niaj?po d?ugim dniu w pracy.
Mog? by? stosowane dla ka?dego rodzaju skóry - równie? dla skóry wra?liwej.

Nie wywo?uj? reakcji alergicznych.

S? to produkty wielokrotnego u?ytku, ?atwe w czyszczeniu, gdy si? zabrudz? wystarczy wymy? w wodzie z myd?em.

Dost?pne w jednym, uniwersalnym rozmiarze.

 

revitalash advanced ramka  

RevitaLash Advanced - od?ywka stymuluj?ca wzrost rz?s i brwi

Koniec ze sztucznymi rz?sami! Czas na naturalne pi?kno!

Wiosn? wszystko rozkwita;)
Zadbajmy wi?c o nasze zalotne spojrzenia. Efekt gwarantowany!

RevitaLash Advanced to najbardziej skuteczna i bezpieczna od?ywka stymuluj?ca wzrost rz?s i brwi na ?wiecie. Efekty i bezpiecze?stwo udowodnione wielokrotnymi badaniami klinicznymi.
Nowa formu?a RevitaLash ADVANCED gwarantuje ol?niewaj?ce efekty dzia?aj?c szybciej ni? kiedykolwiek! Poprawa wygl?du rz?s ju? po 3 tygodniach stosowania.

Od?ywka sprawia, ?e rz?sy staj? si? spektakularnie d?u?sze, grubsze i pi?kniejsze w rekordowym czasie. W niezale?nych badaniach klinicznych 90% osób stwierdzi?o, ?e ich rz?sy wygl?daj? lepiej, a 97% badanych osób stwierdzi?o popraw? wygl?du swoich rz?s ju? w ci?gu 3 tygodni zastosowania RevitaLash Advanced. RevitaLash Advanced jest odpowiedzi? na marzenia kobiet o pi?knych i d?ugich rz?sach w postaci kosmetyku o ?atwej aplikacji.

Marka RevitaLash jest ju? dost?pna w Polsce w najlepszych gabinetach medycyny estetycznej i Spa.

2ml cena 250z?

3,5ml cena 330z?


revitalash mascara volumizing  

RevitaLash Volumizing Mascara - maskara do rz?s

Mascara od Revitalash to innowacyjny tusz do rz?s.

Specjalna receptura produktu oraz zaprojektowana do niej szczoteczka maksymalizuje wygl?d Twoich rz?s.

Staj? si? one kusz?co wyd?u?one, pogrubione i bardziej poci?gaj?ce ni? kiedykolwiek. Wysokiej jako?ci i wydajno?ci formu?a tuszu zawiera biotyn?, od?ywiaj?ce wyci?gi ro?linne rumianku, nagietka lekarskiego, rozmarynu, które piel?gnuj? i nie sklejaj? rz?s. Stosowanie od?ywki RevitaLash i tuszu wraz z piel?gnacyjn? baz? na dzie? przynosi ol?niewaj?ce efekty. Maskara dost?pna w dwóch kolorach: czarna i ciemnobr?zowa.

Marka RevitaLash jest ju? dost?pna w Polsce w najlepszych gabinetach medycyny estetycznej i Spa.

7,39ml cena 90z?


 

 

RevitaLash Perfect Primer - piel?gnacyjna baza pod tusz

RevitaLash Perfect Primer zapewnia pocz?tek dla wspania?ego wygl?du rz?s.

Zwi?ksza efekt Twoich rz?s. Podwaja obj?to?? rz?s. Podkr?ca i uk?ada rz?sy. Pot?guje efekt tuszu do rz?s i wyd?u?a jego trwa?o??.

RevitaLash Perfect Primer piel?gnuje i przygotowuje rz?sy do aplikacji tuszu. Wyg?adza rz?sy u?atwiaj?c na?o?enie maskary. Pokrywa rz?sy jedwabi?cie matow? formu??, dzi?ki której tusz trzyma si? lepiej. Niebieski kolor sprawia, ?e oczy wygl?daj? na wi?ksze i bardziej b?yszcz?ce. Podkre?la kolor oczu i wzmacnia kolor tuszu. Od?ywia rz?sy i chroni je przed ?amaniem.

7,39ml cena 70z?


   

Hair Advanced by Revitalash - stymuluj?ca od?ywka do w?osów

Hair Advanced by RevitaLash to stymuluj?ca od?ywka do w?osów. Poprawia wygl?d rzadkich, kruchych i s?abych w?osów w kilka tygodni. Dzi?ki wzmocnieniu i pogrubieniu w?osy staj? si? pe?niejsze i zdrowsze. Bogaty sk?ad unikalnej od?ywki to m.in. mi?orz?b japo?ski, ?e? sze?, pigowiec japo?ski i bia?ka pszenne.

46ml cena 490z?


   

Revitabrow ADVANCED - od?ywka do brwi

Do produktów marki Revitalash do??czy? kolejny innowacyjny produkt przeznaczony specjalnie do stymulowania wzrostu brwi Revitabrow. Od?ywka ma te sam sk?adniki aktywne, co Revitalash Eyelash Conditioner oraz dodatkowe wyci?gi ro?lin tj. ?e?-sze?, zielona herbata, wiciokrzew, nagietek, pszenica, palma saba?owa. Revitabrow ADVANCED pomaga odbudowa? rzadkie i uszkodzone brwi z powodu epilacji i procesów starzenia. Revitabrow ADVANCED polecany jest równie? dla Pa?, które maj? makija? permanentny brwi. 

Spektakularnie poprawia wygl?d brwi, sprawiaj?c, ?e brwi s? ciemniejsze, grubsze i pe?niejsze.

3ml cena 270z?


   

RevitaLash Fineline Primer - podk?ad pod makija?

Natychmiastowy efekt jedwabi?cie g?adkiej i elastycznej skóry.

RevitaLash Fineline Primer jest wype?niaj?c? baz? pod makija?, daj?c? natychmiastowy efekt g?adkiej i elastycznej skóry. Delikatna i jedwabista emulsja opracowana tak, aby zmieni? si? w doskona?y podk?ad, który sprawi, ?e drobne linie i zmarszczki na powierzchni skóry stan? si? mi?kkie i mniej widoczne, poprawi si? kontur twarzy, skóra b?dzie g?adka i elastyczna. Ekstrakt z br?zowych alg stymuluje syntez? kwasu hialuronowego i uaktywnia si? jako ?wymiatacz? wolnych rodników, chroni skór? przed utrat? elastyczno?ci oraz spr??ysto?ci. Trójgliceryd kaprynowy spowalnia utrat? wody przez tworzenie specjalnej bariery na powierzchni skóry. Wykorzystuje kuliste odbicie ?wiat?a i efekt rozproszonego suchego proszku, które dodaj? skórze g?adkiego, zrelaksowanego wygl?du. Natychmiast wyg?adza powierzchni? skóry, minimalizuje cienie i drobne niedoskona?o?ci. Cienkie linie i zmarszczki, staj? si? mniej widoczne i delikatniejsze. Jednocze?nie skóra pozostaje g?adka, elastyczna i mi?kka.

Stosowanie RevitaLash FINELINE PRIMER

Fineline Primer mo?e by? na?o?ony na krem nawil?aj?cy. Ma?? ilo?? Fineline Primer nak?adamy na docelowe miejsca takie jak ?kurze ?apki?, fa?d nosowo-wargowy oraz linie marionetek. Pozostawiamy produkt na chwil? i nast?pnie nak?adamy codzienny makija?. Produkt jest przebadany dermatologicznie, testowany klinicznie, hypoalergiczny, nie podra?niaj?cy. Produkt nie by? testowany na zwierz?tach.

 15ml cena 180z? 

RevitaLash Spotlight Highlighting Pencil - o?ówek do roz?wietlania urody

Dzi?ki niemu optycznie powi?kszymy oczy, nasze cienie i ró? b?d? idealnie trzyma?y si? przez ca?y dzie?, a ust stan? si? bardziej wydatne.

Neutralny kolor jest odpowiedni dla wszystkich odcieni skóry. Zawiera witamin? E i aloes, które od?ywiaj? skór?, wyg?adzaj? oraz wspomagaj? proces odnowy.

Magiczne triki RevitaLash Spotlight Highlighting Pencil

TRIK  1 : Efekt promiennego odm?odzenia na dzie? i blask w makija?u wieczorowym  

- delikatnie wetrzyj pod ?ukiem brwiowym

TRIK  2 : Zlikwiduj cienie pod oczami, powi?ksz oczy i nadaj im blasku 

- zastosuj w wewn?trznym k?ciku oka 

TRIK  3 : Stwórz perfekcyjny makija? oka, który utrzymuje si? ca?y dzie? 

- zastosuj na powiek? samodzielnie lub jako baz? pod cie?  

TRIK  4 : Naturalny optyczny lifting i roz?wietlenie  

- zastosuj na ko?? policzkow? tak aby uzyska? wspania?e roz?wietlenie, mo?esz na?o?y? jeszcze warstw? ró?u

 TRIK  5 : Pe?ne i naturalnie uwydatnione usta  

- zastosuj na doln? i centraln? cz??? wargi

Zalety produktu :

- utrzymuje si? i dzia?a przez 12 godzin

- pozwala natychmiast uzyska? intensywny efekt samodzielnie lub jako warstwa bazy z pudrem, b?yszczykiem lub cieniem

- w parze z kosmetykami nawil?aj?cymi  umo?liwia g?adkie, komfortowe aplikowanie na skór?

- roz?wietla oczy, ko?ci policzkowe, usta oraz ?uk brwiowy d?ugotrwa?ym kolorem

- nie jest lepki, nie wysusza skóry 

U?ywany wed?ug instrukcji wystarcza na 3 miesi?ce

Cena 70 z?


 

Lakier Oxyperm firmy Ocean Pharma

Lakier przeznaczony dla paznokci przebarwionych lub uszkodzonych.

By zakry? niedoskona?o?ci paznokci cz?sto malujemy je u?ywaj?c kolorowych kryj?cych lakierów. Jednak wi?kszo?? powszechnie stosowanych, tradycyjnych preparatów nie przepuszcza do p?ytki paznokciowej powietrza, które jest niezb?dne do prawid?owego przebiegu procesu regeneracji uszkodzonych i przebarwionych paznokci.
Lakier Oxyperm to innowacja ? skutecznie pokrywa przebarwienia p?ytki paznokciowej umo?liwiaj?c jednocze?nie dost?p powietrza.

W przypadku paznokci wymagaj?cych specjalnej piel?gnacji polecamy równie? stosowanie Spirularin Nail Serum, który zapewnia skuteczn? ochron? bakteryjn?.

Wszystkie kosmetyki Ocean Pharma dost?pne w ofercie Gabinetu Zdrowia i Urody Active.


   

Fluid Spirularin VS

Piel?gnuje i chroni skór? d?oni i stóp, szczególnie wra?liw? na infekcje wirusem powoduj?cym kurzajki.

Dzi?ki naturalnemu ekstraktowi pozyskiwanemu z Mikroalgi o nazwie Spirulina Arthrospira Maxima Spirularin VS inicjuje i wspomaga proces regeneracji zainfekowanej partii skóry. Zawarty w preparacie zag?szczony ekstrakt Mikroalgi, okaza? si? w praktyce w pe?ni skuteczny jako ochrona przed wirusem powoduj?cym kurzajki. Cienk? warstw? substancji nale?y rano i wieczorem na?o?y? na zainfekowane miejsca i delikatnie wmasowa?. Ju? niewielka ilo?? preparatu przynosi po??dane efekty.


   

Spirularin HS

Piel?gnuje i chroni skór? podatn? na wirusa opryszczki.

Infekcje wirusem opryszczki s? nieprzyjemn? i regularnie powracaj?c? dolegliwo?ci?. Badania i do?wiadczenia eksperymentalne nad Mikroalg? z gatunku Spirulina Arthrospira Maxima dowiod?y jej odporno?ci na wirusa opryszczki. T? szczególn?, naturaln? odporno?? wykorzystano w kosmetykach piel?gnacyjnych Spirularin HS dzi?ki czemu znacz?co zmniejszono ryzyko wyst?pienia tego rodzaju dolegliwo?ci.

W sk?ad tego jedynego w swoim rodzaju specyfiku wchodz? równie? warto?ciowe, naturalne sk?adniki, takie jak sulfat cynku oraz filtr przeciws?oneczny, chroni?cy przed agresywnym promieniowaniem UVA i UVB.


   

Spirularin Nail Serum

Zapewnia ochron? przeciwbakteryjn? i przeciwgrzybicz?.

Stany zapalne paznokci i okolic spowodowane s? np. wrastaj?cym paznokciem prowadz? cz?sto do infekcji bakteryjnych. Szczególnie w przypadku osób cierpi?cych na zespó? stopy cukrzycowej stany zapalne mog? prowadzi? do powa?nych powik?a?. W przypadku takich dolegliwo?ci piel?gnacja paznokci z ochron? bakteryjn? jest z medycznego punktu widzenia bardzo wskazana. Zawarty w preparacie zag?szczony ekstrakt Mikroalgi z gatunku Spirulina Arthrospira Maxima b?d?cy g?ównym aktywnym sk?adnikiem Spirularin Nail Serum, okaza? si? w praktyce skuteczny, jako ochrona przed bakteriami i grzybami.


   

Spirularin Foot Gel 

Dla suchej, wra?liwej i sp?kanej skóry stóp. 

Profesjonalny ?el do stóp, zawieraj?cy ekstrakt z Mikroalgi. Rekomendowany dla osób z bardzo wra?liw? skór? m.in. cierpi?cych na cukrzyc? lub atopowe zapalenie skóry. Betainy i mocznik dzi?ki swym powierzchniowo czynnym i zwil?aj?cym w?a?ciwo?ci? sprawiaj?, i? Foot Gel optymalnie nawil?a skór? stóp i w rezultacie nadzwyczaj skutecznie penetruje naskórek.

Ponadto dzia?a antybakteryjnie, hamuje wzrost niebezpiecznych drobnoustrojów; nawet tych najbardziej odpornych na medykamenty (m.in. MRSA - gronkowiec z?ocisty). 

Stosowanie: aplikowa? dwa razy dziennie na zmienione partie skóry. Dzia?anie widoczne ju? po 7 dniach stosowania.

Spirularin Mousse

Dla bardzo suchej, wra?liwej i sp?kanej skóry stóp.